МИРОГЛЕД

Истината е в шегата
и шегата в истината,
такава е Вселената...

Категория: