РАЗЛИЧИЯ

Добър е не който
изгърбва другите,
а който се нагърбва
с техните грижи...

Категория: