СВЕТИ ЙОАН ПРЕДТЕЧА

За правда, който се бунтува,
главата собствена рискува,
но свят и праведен векува!

Категория: