ВРЕМЕТО

Времето не е
пари, а човечният
Живот безценен...

Категория: