СЛОВОТО

"В началото бе словото!",
а "Обичам ви!" са първите
и последни думи Негови.
Така е създадено всичко...

Категория: