ЗАВИСТ

Не мръщеше
пред розата лице,
но гледаше
със смръщено сърце.

Категория:

Comments

Благодаря за допълващия нашенски коментар, Николай!
"Нищо човешко не ни е чуждо!", но дано да става чуждо...

Pages