КАТРАНЪТ

Лошото не е повече от доброто, но е достатъчно,
за да изглежда, че е повече, като лъжичка катран
в кацата с мед...Един милион свръх богати не по
заслуга, спрямо осем милиарда бедни по принуда,
са в съотношение едно към осем хиляди. Време е
в България и във всяка държава да действа закон
за свръх богатството, без никакъв давностен срок...

Категория: