НАДЕЖДАТА

Който правда защитава,
без гърба си да навежда,
той с вълните се сражава
като нос Добра Надежда...

Категория:

Comments

А комуто съвестта е
чиста и душата - блага,
той добротворѝ и вае
бъднина небеснодрага...

Pages