РАЗМИНАВАНЕ

Миналото тича
след сегашното,
а сегашното бяга
към бъдещeто...

Категория:

Comments

опит за „вталена танка“ по Angel Popov -

„РАЗМИНАВАНЕ

Миналото тича
след сегашното,
а сегашното бяга
към бъдещeто...“ :

Миналото след
сегашното тича, а
сегашното - към

бъдещето
бяга...

Pages