РАБОЛЕПИЕ

Стига сме се покланяли на Изток, после на Запад.
Който много се кланя, се накланя и може да падне.
Да бъдем добронамерени към всички, които също
са добронамерени към нас, но без никакво кланяне
и покланяне на Изток и на Запад, на север и на юг...

Категория: