ПРОГОНВАНЕ

Прогониха децата,
нас няма да прогонят,
за да могат някога
внуци и правнуци
при Майката Родина
отново да се върнат...

Категория: