ЕСЕННА ПРИКАЗКА

Най-красива на света
е кралица Есента,
а пък жрица в любовта
е сестра й Пролетта.

Но след златната кралица
властва зимната царица,
после като феникс-птица
грейва слънчевата жрица.

Категория: