ДЕНЯТ НА ПОЕЗИЯТА И МУЗИКАТА

"В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО"
Тъй както светът
от Началното Слово
възниква стихът...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ДЕНЯТ НА ПОЕЗИЯТА И МУЗИКАТА

Стихът започва
от Словото Начално,
затуй е вечен...“ :

Започва стихът
от Началното Слово,
затуй вечен è!...

Благодаря за ритъмната корекция, rhymefan!
Подсети ме и за смислово допълнение...

Pages