КЪСМЕТЪТ

Късмет от тотото
е едно на милион,
а от политиците -
едно на милиард...

Категория: