СПАСЕНИЕТО

Труд, творчество, предприемчивост,
без банково-лихварска урудливост.

Категория: