ГРАНИЦИТЕ

Границите са като хоризонта,
колкото повече се приближаваш,
толкова повече се отдръпват...

Категория: