ЛОКВИТЕ

Обутият прескача локвите,
а босият джапа волно в тях...

Категория: