ИНФАРКТЪТ

Сърдечни и безсърдечни
коси инфарктът. Първите
заради вторите, а вторите
заради първите скосени...

Категория: