ЦЕЛУВКАТА

О, целувки, о, преструвки,
рай божествено блажен,
мамят сладките милувки,
но щастливи са за мен!

Мила моя, мед даряваш,
но дозираш сладостта,
вярвам аз, в което вярваш,
щом това е любовта!

Хайнрих Хайне
/по буквален превод
от немски на rhymefan/

Категория: