ДОКОГА?

От приказките мазни
и дългове върховни
гърлата пак са гладни
и джобовете - празни,
но палатите - огромни...

Категория: