ПРИРОДАТА

"Воинът и сам
е воин", щом на Ян е
воин и на Ин...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ПРИРОДАТА

"И сам воинът е воин",
щом е воин на Ян-Ин...“ :

Вòинът и сам
е вòин, вòин ли на
Ян е и на Ѝн...

...............................................

Вòинът и сам
е вòин, щом на Ян е
вòин и на Ѝн...

Благодаря за хайку-воинът, rhymefan!
Вторият вариант е превъзходен...

Pages