ЛИСТА /по rhymefan/

Есенни листа
зелени, самотни са,
но несломени...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ЛИСТА

Есенни листа
зелени, самотни са,
но несломени...“ :

Листа самотни,
есеннозелени, но
и несломени...

Чудесен словоред в преобърнат ред!
Благодаря за продължението, rhymefan!...

Pages