ПЪТИЩА

"Всички пътища водят за Рим!",
но минават през сърцето...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ПЪТИЩА

"Всички пътища водят за Pим"
но минават пpез съцето...“ :

„Всички пътища
водят към Pим“, но през теб,
съpце минават...

Благодаря отново за оригиналното хайку, rhymefan!
"Всимки пътища
водят за Рим", но сърце,
през теб минават...

Pages