СЪЩЕСТВУВАНЕ

Съществуване не е равно на живеене,
живеене е повече от съществуване...

Категория: