НАГРАДИ

От потупване по рамото
и погалване по главата
остана празна софрата...

Категория: