ПРЕДКОЛЕДНО /по rhymefan/

Звездно зарево
е Христово рождество!
Вечно тържество!

Категория: