КАПКИ ВОДА

Радост и шега
приличат си, тъй както
капчици вода...

Категория: