ЖИВОТЪТ

В палат охолен
всеки е доволен.
Човекът беден
става непотребен...

Категория: