УПРАВНИК

При прост управник
народът изпростява,
при умен - поумнява.

Категория: