ОТНОСИТЕЛНОСТ

Когато всички са добре
и ние сме добре. Съдби
зависими сме хората...

Категория: