ЗЛАТОТО

Търсещите себе си
със свое злато греят,
дори да обеднеят...

Категория: