СЛУГУВАНЕ

Богат е, който
на чужди слугува, но
нищо не струва...

Категория: