ЛИЦЕМЕРИ

Лицемерещите вещо
и неструващите нищо
са едно и също нещо.

Категория: