ПРОЩАВАНЕ

Който обича - прощава,
но когато често прощава
свойто сърце наранява...

Категория: