СМЯНА НА КАРАУЛА

Смяна на стари
с нови надежди
и на гвардейци...

Категория: