ОБИДАТА

При обида на Президента
защитата е не само лична,
но на институция и нация.

Категория: