ВСЕОТДАЙНОСТ

Няма хора идеални,
но има всеотдайни,
повече от идеални...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ВСЕОТДАЙНОСТ

Няма хора идеални,
но има всеотдайни,
повече от идеални...“ :

няма люде
идеални

ала ѝма
всеотдайни -

повече от
идеални

Благодаря за симетричната
и ритмичната редакция, rhymefan!

Pages