ПАРЛА/МЕНТИ

Търгаши в храм
прогонват, знам,
но пак без срам
проникват там.

Категория: