РЕЧИТЕ

Речите, за разлика от книгите,
взривяват с лозунги митингите...

Категория: