ПЪТНИЦИ

Всички хора сме пътници,
но не всички - престъпници...

Категория: