ВЛАСТТА

Властта
брои пари,
а любовта
твори...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ВЛАСТТА

Властта
брои пари,
а любовта
твори...“ :

любовта
(любо)творѝ

Добро допълнение!
Благодаря, rhymefan!

Pages