ПРЕВЪЗХОДСТВА

Афишираните превъзходства
са болни демонични чувства...

Категория:

Comments

който вироносва
се (душе)прахосва

Чудесно казано, rhymefan!
Може би вместо "вироносва"
по-ясно ще е "вириносва"...

По Angel Popov -

„Може би вместо "вироносва"
по-ясно ще е "вириносва"...“ :

може би вместо
„вироносва“ по-ясно (ще)
е „вириносва“

Имах предвид думата „вироглав“ и аналогично на нея опитах да привнеса във „вирeнето на носове“.
Но и „вириносва“ си е (поне за мене) много сладко и много звънко.

Благодаря за пореден път, уважаеми господин Попов!

Pages