ОПАКОВКАТА

Опаковка на изкуства
е шоколадова обвивка -
рекламна и безвкусна...

Категория: