КУБРАТОВ ЗАВЕТ /по rhymefan/

Чеда мои, свидни,
в годините идни
бъдете единни!

Категория: