НОВИЯТ РЕД

За малцина -
Нов световен ред,
за мнозина -
Нов гробовен ред...

Категория: