ТАКТИКА

Двуличните презират безличните,
но ги използват срещу личните...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ТАКТИКА
Двуличните презират безличните,
но ги използват срещу личните...“ :

Двуличните,
презирайки
безличните,
ги повзват
срещу
личните...

Pages