ПРИВЛИЧАНЕ

Кривото и правото
толкова се привличат,
че вечно се блъскат...

Категория: