КНИГАТА

Книгата е мост над
реката на времето.
Без нея сме само
на днешния бряг.

Категория:

Comments

опит за „вталена танка“ в такт „три четвърти“ по Angel Popov -

„КНИГАТА

Книгата е мост над
реката на времето.
Без нея сме само
на днешния бряг.“ :

мост над реката
на времето книгата
È и без нея

сме само
на днешния бряг

Pages