ДУМИ

Фалшивите думи
са сладки локуми,
но празни балони...

Категория: