ОБИЧ

Обичащият само себе си,
мрази другите, но не обича
никой, мразещият себе си.

Категория: